Saturday, August 15, 2020

Politiek correcte deugmensen


Deugers deugen niet; zij vallen onafhankelijke en kritische denkers aan die zich in hetzelfde schuitje bevinden als zij, in plaats van hen te ondersteunen in de strijd tegen bedrog en onrecht door de overheid, dat ook hen en hun nageslacht treft. Dommer kan domweg niet.


No comments:

Post a Comment